Hướng dẫn tạo nhiều sheet với nội dung (cấu trúc) giống nhau bằng VBA.Hướng dẫn tạo nhiều sheet với nội dung giống nhau bằng VBA.

Cách thủ công:
Bước 1: Copy
Bước 2: Rename

với 1 số ít sheet thì không vấn đề nhưng với số lượng nhiều /vài trăm/ thì cũng khá mệt mỏi.
Để tạo được 1 file với nhiều sheet giống nhau và đặt tên theo danh sách ta làm như sau:

Chuẩn bị:

– 1 Sheet với tên là MAU /Với mẫu mặc định đã thiết kế để sao sang cho các sheet #

– 1 Sheet TONGHOP ghi tên các sheet muốn tạo

Bắt đầu nhé.
Bước 1: Bấm Alt+F11
Bước 2: Nhập mã code sau: / đính kèm ở video/

link nhac video:

Bước 3: Vào thẻ Developer – Insert – chọn 1 button bất kỳ

1 bảng thông báo /Assign Macro/ hiện lên và sẽ gán macro Addsheet vào cho button /click button thì code sẽ chạy/

Bạn hãy thử và xem kết quả nhé! BẤM VÀO BUTTON

Chúc các bạn thành công.

Thực hiện bởi: [email protected]

#hướngdẫntạocácsheettrongfileexceltheo1sheetmẫubằngVBA
#HướngdẫnCopynhiềusheetvớinộidunggiốngnhautừfilemẫubằngVBA.

Hướng dẫn Copy nhiều sheet với nội dung giống nhau từ file mẫu bằng VBA., hướng dẫn tạo các sheet trong file excel theo 1 sheet mẫu bằng VBA,#hướngdẫntạocácsheettrongfileexceltheo1sheetmẫubằngVBA, HướngdẫnCopynhiềusheetvớinộidunggiốngnhautừfilemẫubằngVBA.

Xem Thêm Bài Viết PC Khác: https://apk4free.info/pc

Nguồn: https://apk4free.info/

5 thoughts on “Hướng dẫn tạo nhiều sheet với nội dung (cấu trúc) giống nhau bằng VBA.

 1. Code cho các bạn:
  Sub Addsheet()

  Dim i As Long

  Dim b As Long

  Dim sh As Worksheet

  Set sh = Sheets("TONGHOP")

  'Dongcuoi

  b = sh.Range("A" & sh.Columns(1).Rows.Count).End(xlUp).Row

  If Sheets.Count < b + 1 Then

  For i = 1 To b

  Sheets("MAU").Copy sh

  ActiveSheet.Name = sh.Cells(i, 1).Value

  Next i

  End If

  End Sub

  Reply

Post Comment